Ścieżka pozyskania dofinansowania

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłego szkolenia pracowników. Przygotowaliśmy specjalne programy szkoleniowe dla pracodawców finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my wesprzemy Cię w jej przejściu.
NIE CZEKAJ, wypełnij formularz kontaktowy już dzisiaj.

Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych

Weryfikujemy dostępność środków w powiatowym urzędzie pracy

Pomagamy w doborze szkoleń pod potrzeby konkretnych pracowników Twojej firmy

Wspieramy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie

Składasz wniosek we właściwym urzędzie pracy i czekasz na decyzję

Podpisujesz umowę z Urzędem Pracy

Realizujemy szkolenie

Dostarczamy Ci dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z UP

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców. Nasze szkolenia zapewniają rozwój zawodowy w zakresie stosowania nowych technologii, pozyskiwania klientów przez co Twoja firma umacnia pozycję na rynku.

Ścieżka pozyskania dofinansowania

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłego szkolenia pracowników. Przygotowaliśmy specjalne programy szkoleniowe dla pracodawców finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my wesprzemy Cię w jej przejściu.
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2020r! NIE CZEKAJ, wypełnij formularz kontaktowy już dzisiaj.

Formularz kontaktowy

Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych

Weryfikujemy dostępność środków w powiatowym urzędzie pracy

Pomagamy w doborze szkoleń pod potrzeby konkretnych pracowników Twojej firmy

Wspieramy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie

Składasz wniosek we właściwym urzędzie pracy i czekasz na decyzję

Podpisujesz umowę z Urzędem Pracy

Realizujemy szkolenie

Dostarczamy Ci dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z UP

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców. Nasze szkolenia zapewniają rozwój zawodowy w zakresie stosowania nowych technologii, pozyskiwania klientów przez co Twoja firma umacnia pozycję na rynku.

Formularz kontaktowy

HIFU 3D

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Aktualne priorytety:
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Kto może skorzystać?

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Dlaczego Medical Beauty Academy

Nasze kursy zostały przygotowane zgodnie z priorytetem KFS na rok 2020 jakim jest m.in. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy.

 • posiadamy nowoczesne wyposażenie i najnowsze technologie stosowane w gabinetach medycyny i kosmetologii estetycznej,
 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą wysoko wykwalifikowaną kadrę, która zapewnia wysoką jakość oferowanych usług,
 • posiadamy zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół  i placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego zgodnie z prawem oświatowym,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Moduły kształcenia

Program szkoleniowy naszej szkoły został podzielony na moduły obejmujące główne zagadnienia i problemy związane z obszarem kosmetologii i medycyny estetycznej oraz zastosowaniem nowoczesnych narzędzi pracy i technologii. I Moduł Diagnozowanie Skóry jest poświęcony nowoczesnym metodą diagnostyki skóry w tym procesów starzenia oraz ocenie efektów stosowanych zabiegów. II Moduł Depilacja włosów obejmuje zagadnienia związane z usuwaniem zbędnego owłosienia przy pomocy różnych metod w tym przy zastosowaniu światła laserowego. W ramach modułu zostaną zaprezentowane wszystkie metody oraz ich ograniczenia i przeciwwskazania. III Moduł Odmładzanie Skóry obejmuje omówienie wszystkich metod związanych z zabiegami anty-ageing oraz korzyści wynikających z poszczególnych technologii i zabiegów stosowanych w celu zapobiegania procesom starzenia się skóry. IV moduł Redukcja Cellulitu dotyczy obszaru wiedzy i praktyki w zakresie przyczyn powstawania, zapobiegania i leczenia cellulitu we wszystkich stadiach. Omówione zostaną metody nieinwazyjne, iniekcyjne i sprzętowe. V Moduł Usuwanie blizn i rozstępów to zestaw szkoleń dotyczących stosowania różnych metod usuwania blizn, rozstępów i nadmiaru skóry. VI Moduł Usuwanie tatuażu obejmuje zagadnienia związane z usuwaniem przebarwień i tatuaży czarnych i kolorowych oraz makijażu permanentnego. VII Moduł Usuwanie tkanki tłuszczowej to interdyscyplinarne szkolenie obejmujące metody zapobiegania otyłości oraz usuwania tkanki tłuszczowej przy pomocy lipolizy iniekcyjnej i metod przy użyciu specjalistycznego wyposażenia. Wszystkie moduły obejmują część teoretyczną i praktyczną realizowaną w naszej szkole wyposażonej w specjalistyczne pracownie.

X

Zostaw numer oddzwonimy