[vcw-converter symbol1=”BTC” symbol2=”USD” color=”grey” initial=”1″ fullwidth=”yes”]

 

[vcw-price-big-label symbol=”BTC” color=”orange” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”XRP” color=”amber” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ETH” color=”yellow” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”BCH” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”EOS” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”LTC” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

[vcw-price-big-label symbol=”ADA” color=”grey” currency1=”USD” currency2=”EUR” currency3=”GBP” url=”” target=”_blank” fullwidth=”yes”]

Dofinansowanie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH

Intensywnie współpracujemy na terenie całej Polski z Urzędami Pracy, Urzędami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami, które pokrywają koszty szkoleń zawodowych.

Naszym celem jest przeszkolenie osób w sposób profesjonalny, które chcą uzyskać nowy zawód, podnieść swoje umiejętności i kwalifikacji, a przy okazji móc zrealizować marzenia i pasje. Szkolenia w Medical Beauty Academy finansowane przez Urząd Pracy są kompleksowa i łączone z innymi szkoleniami tak, aby zapewniony został jak najlepszy start w profesjonalnej karierze zawodowej.

Kto może skorzystać ze szkoleń?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą, lub znalazłaś firmę, które zdeklarowała zatrudnienie Cię po skończonych kursach i szkoleniach, możesz skorzystać z organizowanych przez nasz instytut szkoleń stylizacji paznokci, a Twój Urząd Pracy sfinansuje nasze szkolenie dla Ciebie.

Co podlega finansowaniu?

Pełne koszty szkoleń, ubezpieczenie kursanta, dojazd na szkolenie, dodatki szkoleniowe, fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zakup produktów do pracy.

Przyjdź do Nas a otrzymasz niezbędną pomoc i fachową wiedzę.
Przeszkolimy Cię i umożliwimy zakup wszystkich produktów do pracy za pieniądze uzyskane z Urzędu Pracy. Wszystko w jednym miejscu, wygodnie i profesjonalnie.

KROK PO KROKU :
1. Udaj się do Działu Szkoleń, lub doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy, by omówić szczegóły i zasady obowiązujące w Twoim Urzędzie Pracy

2. Podaj urzędnikom dane siedziby firmy (Medical Beauty Academy, Puławska 41/1/15, 02-508 Warszawa, mazowieckie, NIP: 6771549939, REGON: 381314884, tel. +48 694379779 jako ośrodka szkoleniowego, z usług którego chcesz skorzystać. Podaj nasz numer ewidencyjny: 2.14/00395/2016

3. Złóż komplet dokumentów w kancelarii swego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z półn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Pracodawco! czy wiesz, że ty i twoi pracownicy mogą skorzystać z naszych szkoleń bezpłatnie aż do kwoty 12000 zł. Wszystkie nasze szklenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ważne informacje o dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szkoła Medical Beauty Academy intensywnie współpracuje z licznymi instytucjami rządowymi i unijnymi tak by każda osoba mogła szkolić się korzystając z dofinansowań które są na ryku. Urzędy Pracy w całej Polsce finansują szkolenia do kwoty 12.000 zł na każdego pracodawcę i pracownika w celu sfinansowania kosztów szkolenia.

Kto może przyjść na darmowe szkolenia

Bezpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) więcej info już wkrótce lub pod tel +48 694379779

DOFINANSOWANIE DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie szkolenia dla pracodawców i pracowników za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (cała Polska).